top of page

Het is tijd voor 
radicale verandering.

Platform voor 
vibrant thinking.

vibrant-thinking-swimmer

Onze Visie

Onze kijk op organisaties is gebaseerd op wetenschappelijke ideeën die teruggaan tot de beginjaren van de Verlichting.  Ideeën die statisch van aard zijn en leiden tot een zeer mechanistisch perspectief op organisaties. Organisaties als een klok werken: kneedbaar, controleerbaar en voorspelbaar. Maar onze huidige complexe omgeving vraagt om een andere benadering, een ander perspectief.

Een perspectief dat zich richt op de dynamische, de evolutionaire en de menselijke dimensies van organisaties en management. Voortbouwend op onderzoek in de Fysica, de Biologie en de Complexiteitstheorie geloven wij  in een andere benadering van organisatieontwikkeling, strategie en leiderschap. We noemen het graag VIBRANT THINKING en het creëren van VIBRANT ORGANISATIONS.

Het platform

Wij hebben dit platform gecreëerd om ideeën en gedachten te delen over verschillende aspecten van wat wij VIBRANT THINKING noemen. We zijn dit initiatief gestart omdat we oprecht geloven dat organisaties zoveel rijker en en zoveel betekenisvoller zijn als je ze vanuit een dynamisch perspectief benadert. 

Op dit platform vindt u artikelen en interviews die een nieuwe benadering van management en organisaties beschrijven en hoe dit nieuwe perspectief de manier waarop we naar strategie, organisatieontwikkeling en leiderschap kijken verandert.

Mocht u zich geprikkeld of uitgedaagd voelen door het materiaal dan nodigen wij u graag uit om artikelen, interviews of wat dan ook bij te dragen. Neem gerust contact met ons op voor andere vormen van interactie zoals workshops, paneldiscussie of speeches.

Recente Publicaties

bottom of page